W związku z nowymi przepisami RODO, informujemy o sposobie zbierania i przechowywania danych osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że:

Administratorem Pani danych osobowych jest POLESPOT Daria Małecka, z siedzibą w Poznaniu 61-131, przy ul. Kaliskiej 3, NIP 6972237402.:

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu umożliwienie kontaktu, realizacji usługi zapisów na zajęcia oraz wysyłania informacji handlowo-maketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Przechowywane są następujące dane:

- imię i nazwisko

- mail

  • numer telefonu

  • Informacja o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach

Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

Każda osoba może zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych z bazy poprzez kontakt kontakt@polespot.pl 

© 2015 POLESPOT. Proudly created with Wix.com